Visibilitat per al Sector

Un dels objectius de Biocat és donar visibilitat a la BioRegió de Catalunya i els agents que la integren. Per aconseguir-ho, treballa diàriament per facilitar informació actualitzada sobre el sector de les ciències de la vida i la salut als professionals i el públic general, nacional i internacional, a través de diferents canals de comunicació. Les principals eines utilitzades per Biocat per tal de divulgar l’activitat de la BioRegió són els mitjans de comunicació, les pàgines web i les xarxes socials.

El web de Biocat, que s’edita en català, castellà i anglès, va rebre el 2019 un total de 258.900 visites de 151.909 usuaris únics, la qual cosa suposa un augment del 4,82% i el 2,43%, respectivament, respecte el 2018. Durant el 2019 es van publicar 80 notícies, entrevistes i reportatges, destacant sobretot continguts propis o relacionats amb els programes de Biocat. Aquest any s’ha estrenat un blog dins del web, on es publiquen posts sobre diferents temes d’interès per a la BioRegió.

La secció més visitada, un any més, ha estat la borsa de treball. Durant el 2019 es va treballar per renovar-la i fer-la més intuïtiva i pràctica per als visitants, consolidant així la seva posició de referent en el sector.

El 2019 es van enviar 124 comunicacions electròniques en tres idiomes sobre activitats d’interès per al sector, que van arribar a més d’11.600 subscriptors. El disseny de les newsletter ha estat renovat aquest any. Entre aquestes comunicacions s’inclou l’E-news, que s’envia mensualment, el disseny del qual també es va renovar el 2019.

Referent per a tots els públics

Biocat fa un ús actiu de les xarxes socials per tal de difondre les activitats pròpies i del sector, així com les principals notícies relacionades amb l’ecosistema de les ciències de la vida i de la salut. Al final del 2019, el total de les xarxes socials de Biocat comptaven amb 37.386 seguidors i els continguts publicats havien generat 4,3 milions d’impressions durant l’any.

La xarxa social amb més seguidors és Twitter, amb més de 21.700 seguidors a finals del 2019, repartits entre els comptes de Biocat en català, castellà i anglès i els de Moebio i B·Debate. La xarxa que ha tingut un creixement més destacat és LinkedIn, que va augmentar un 41,8% el nombre de seguidors, arribant a 15.652 entre les pàgines de Biocat i de Moebio.

Pel que fa al ressò en mitjans de comunicació, Biocat i les seves activitats van obtenir 95 impactes en premsa escrita, 293 en mitjans digitals i 13 aparicions en ràdio i televisió. Entre aquests impactes destaquen 3 aparicions en mitjans estrangers que afavoreixen el posicionament de Barcelona i la BioRegió de Catalunya a nivell internacional.

Font de coneixement

Biocat s’ha consolidat com una font de referència de dades del sector i atén al llarg de l’any nombroses peticions d’informació per part d’altres entitats i mitjans de comunicació. L’actualització interna i permanent d’aquestes dades ha permès continuar ampliant el directori de les empreses del sector al portal Catalan Life Sciences i recopilar la informació necessària per elaborar l’Informe Biocat.